W którym mieście najszybciej znajdziesz pracę?

Wiele osób boryka się z problemem znalezienia pracy i przez długie miesiące musi pracować na stanowisku nieodpowiadającym kwalifikacjom czy też pozostawać bezrobotnymi. Według badania Confidence Index, które zostało przeprowadzone przez firmę Michael Page, niemal 58% ankietowanych z Polski, deklaruje, że jest w stanie znaleźć pracę w ciągu 3 miesięcy.

W którym mieście najszybciej znajdziemy zatrudnienie?

Jeśli zaufać wynikom badań przeprowadzonych przez Michael Page to najszybciej znajdziemy zatrudnienie w Krakowie, aglomeracji śląskiej, Warszawie oraz we Wrocławiu.

W tych miastach był największy współczynnik ankietowanych, którzy stwierdzili, że znajdą pracę w ciągu 3 miesięcy. Wyniki przedstawiają się następująco dla poszczególnych miast:

  • Kraków – 66,7% ankietowanych
  • Wrocław – 64,8% ankietowanych
  • aglomeracja śląska – 59,3% ankietowanych
  • Warszawa – 50,8% ankietowanych

Oczywiście wyniki te to tylko przypuszczenia i wnioski ankietowanych, należy więc potraktować je tylko jako wskazówkę, a nie pewną informację, aby uniknąć nietrafionych decyzji w kwestii zatrudnienia.

Aczkolwiek wyniki badań przeprowadzonych przez wcześniej wspomnianą firmę, pokrywają się z danymi Eurostatu. Według danych Eurostatu, stopa bezrobocia w Polsce, w październiku ubiegłego roku wynosiła 4,6%.

Malejące bezrobocie w Polsce przekłada się na rosnący optymizm polskich pracowników. Pozostaje obserwować sytuację i liczyć na to, że trend się utrzyma.