Przyczyny bezrobocia w krajach wysoko rozwiniętych

Choć w Polsce stopa bezrobocia jest obecnie dość niska, to warto zainteresować się tematem. Wiedza na temat przyczyn bezrobocia może się okazać przydatna, zwłaszcza jeśli śledzimy na bieżąco wydarzenia i sytuację gospodarki na całym świecie.

Co przyczynia się do bezrobocia w krajach wysoko rozwiniętych?

Jeśli chodzi o przyczyny bezrobocia w takich krajach, to wyróżnić można czynniki takie jak chociażby automatyzacja, postęp technologiczny sprawia, że niektóre stanowiska — które dotąd potrzebowały ludzkiej ingerencji, są teraz obsługiwane przez system komputerowy. Oczywiście taka sytuacja sprawia, że pojawiają się nowe miejsca pracy dla osób odpowiedzialnych za taki system oraz doglądanie go, nie zawsze jednak idealnie się to balansuje, więc może to stworzyć dysproporcję.

Za bezrobocie może odpowiadać również napływ dużej ilości imigrantów. Gdy pojawi się zbyt dużo osób w kraju, często też gotowych pracować za najniższe stawki, może okazać się, że dla niektórych obywateli zabraknie miejsc pracy.

Kolejnym czynnikiem, który może okazać się przyczyną bezrobocia w rozwiniętych technologicznie krajach, jest przenoszenie części zakładów do krajów, w których obowiązują niższe płace czy też korzystniejsze prawo podatkowe. Na taką optymalizację decyduje się wiele firm.

Jakie skutki niesie za sobą bezrobocie?

Niestety bezrobocie niesie za sobą szereg negatywnych skutków. Wysoka stopa bezrobocia przekłada się na zubożenie rodzin, a co za tym idzie obniżenie standardu życia. Następstwami takiej sytuacji mogą być problemy zdrowotne oraz ograniczenie możliwości edukacji.

Jak zapobiec bezrobociu oraz zredukować szkody przez nie spowodowane?

Aby zapobiec bezrobociu lub zmniejszyć istniejące, rząd może podjąć kilka działań. Dobrym przykładem może być chociażby wspieranie firm, które zwiększają zatrudnienie w danym regionie. Warto też ułatwiać nowym inwestorom, tworzenie zakładów pracy, gdyż przełoży się to na większą ilość miejsc pracy.

Jeśli chodzi o pomoc bezrobotnym, to wiele krajów decyduje się na wypłacanie im zasiłku oraz zapewnienie świadczeń zdrowotnych, co pomaga w znaczącej części zredukować szkody wywołane przez bezrobocie.